Isinilang sa Mercy Hospital at lumaki sa East County, Tapos ng pagaaral sa Uni High School at Harvard University.

Dating Guro at kasalukuyang, Deputy City Attorney Bagong, Pamamalakad na Magbago ng Lunsod

Suportahan natin si Raul.

Mag-click sa isang pagpipilian sa ibaba upang makapagsimula. Kung na-save mo ang iyong impormasyon sa pagbabayad sa ActBlue Express, ang iyong donasyon ay mapupunta kaagad.

$3 $10 $25 $50 Mag-donasyon!

Bakit Ako Tumatakbo para sa Opisina

Upang magtrabaho ng mabuti, Upang Sabihin ang Katotohanan, At Upang Makinig sa Ating Komunidad

Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang aking mga bayani.

Ang aking Ina, Ama, at nakatatandang kapatid na lalaki ay ang mga taong nakatulong sa paghimok na gumising ng maaga bago ang pagbubukang liwayway upang magkaroon ako ng pagkakataon sa isang mas mahusay na edukasyon. At palagi nilang ipinapaalala ang kahalagahan ng pananampalataya at pamilya sa araw araw na pamumuhay.

Ang aking ina ay nagtrabaho bilang isang sekretarya sa parehong negosyo sa loob ng higit na 45 taon. Sa ilang dekada, siya ay kumukunsumo ng isang oras bawat biyahe subalit nagpatuloy at nagsikap pa rin siya ng pagtatrabaho.

Ang aking ama ay isang abogado sa imigrasyon sa loob ng mahigit 40 taon, upang matulungan ang libu-libong tao na makamit ang “American Dream”. At kahit man siya abala sa kanyang obligasyon, ni minsan ay di niya nakaligtaan ang isa man sa aking laro na baseball.

Ang aking kapatid na lalaki ay wala na sa amin, ngunit ang buong buhay niya ay tinuruan niya ako maging tapat sa sarili at tumayo para sa iba-tulad ng lagi niyang ginawa para sa akin.

Ang mga ito ang aking mga bayani. Ang kanilang mga halimbawa ang nakapagturo sa akin ng kahalagahan: magtrabaho nang husto, sabihin ang katotohanan, at pakinggan ang ating komunidad. Iyan ang aking pangako sa inyo. Habang ako ay magtatrabaho sa ilalim ng Distrito 7 at sa bawat pamilya.

Ang San Diego ay isang world-class na lungsod, ngunit maraming mamamayang naghihirap. Bawat tao ay kumakayod upang mabuhay nang maayos at magkaroon nang matatawag na pag-aari.

Maaari nating malutas ito sa pamamagitan ng bagong enerhiya, bagong ideya at pangmatagalang puhunan ng bawat isa; nagtutulungan na magkakasama sa isang adhikain na matapat at malawak na kaisipan. Kakatok at lalapit ako sa inyong mga pintuan upang pakinggan ang inyong mga ideya dahil ang aking layunin ay gawin ang pinakamainam at pinakamaganda para sa mamamayan ng San Diego. Nandito ako para sa inyo. Handa ako para sa inyo. Ako’y naniniwala at sumasampalataya na sa ating pagbubuklod-buklod ay maaari nating harapin ang ano mang malaking hamon na maaari nating kaharapin ngayon o sa panghinaharap.

Prayoridad

Ang Inyong mga Prayoridad ay Aking Mga Prayoridad

Ang San Diegans ay mga masisikap na mamamayan. Nararapat sila sa isang gobyerno na makapagbibigay ng magagandang resulta at plano para sa hinaharap. Ang pangunahing papel ng anumang city councilmember ay makinig sa bawat tinig sa komunidad upang malutas ang mga problema, masiguro ang isang mas ligtas na komunidad, at maghatid ng mga pampublikong serbisyo dahil ang inyong mga prayoridad ay dapat na prayoridad ng ating pamahalaan. At malaki ang aking nagawa at naiambag bilang isang simpleng mamamayan. Narito ang narinig ko mula sa hindi mabilang na mga residente ng Distrito 7:

Makamit ang pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng incentivizing investment, pagbaba ng renta, at paglutas ng kawalan ng bahay:

Nais ng San Diegans na mabuhay ng maayos at masagana. Kailangang magtulungan sa isang produktibong pamumuhay. Magtulungan ang bawat isa sa isang adhikain na maitaguyod ang paglikha ng isang pederal na pang –ekonomiyang Opportunity Zone sa ating distrito, bawasan ang mga bayarin sa permit sa bagong konstruksiyon, magbigay ng mga pampinansyal na insentibo para sa pagbuo ng abot-kayang halaga ng mga tirahan at kabahayan, bumuo ng mga makabagong solusyon or serbisyo para mabawasan ang problema sa pamumuhay at kabahayan.

Ipagawa ang mga sirang kalsada, pinturahan ang mga kalye, gawin ang mga bangketa, at ipabago ang imprastraktura para sa suporta sa Climate Action Plan ng San Diego:

Ang mga ibinahaging mapagkukunan ng Distrito ay kailangang matugunan-at mabilis na matugunan-upang mabawasan ang mga aksidente, pinsala at potensyal na sunog, pagpapagaan ng trapiko, pagpapabuti ng transportasyon, pagbawas ng carbon emissions, at ang pagpapanatili ng kagandahan ng ating komunidad .

Magbigay at maihanda ang San Diego upang harapin ang mga hamon sa kaligtasan ng publiko:

Ang SDPD ay may 250 na kapulisan na kulang sa ating pangangailangan at sa taong 2022, 600 o higit pa ang nakatakdang magretiro.. Kung hindi natin matutugunan ngayon, tayo ay nahaharap sa isang kalamidad na pampublikong kaligtasan. Kailangan nating kumalap at magdagdag ng tao sa kapulisan upang mapanatili ang seguridad at katahimikan ng nasasakupan. Dapat din nating tugunan ang karahasan ng baril o sandata, isang isyu na nakakabahala noong ako ay nagtrabaho bilang tagausig sa City Attorney’s Office, na isang puno ng estado sa pagkuha ng Gun Violence Restraining Orders (GVRO).

Pagpaplano para sa bagong zone ng Stadium / SDSU West:

Ang SDSU West ay nasa Distrito 7. Dapat nating tiyakin na ang proyektong ito ay magtatagumpay para sa susunod na limampung taon sa pamamagitan na unahin ang abot-kayang pabahay ng mga estudyante bilang bahagi ng bagong campus, isang epektibong trapiko at transportasyon, isang malinis at ligtas na river park, at isang abot-kayang sports para sa lahat ng San Diegans- binuo na may mga proteksyon sa paggawa at sahod ng mamamayan.

Aking Kwento

Pananampalataya at Pamilya sa San Diego

Bilang isang lalaking apo ng mga imigrante at ipinanganak sa San Diego, nais kong tumakbo sa Konseho ng Lunsod sa Distrito 7. Nagtapos ako sa University of San Diego High School sa Linda Vista. Ipinagmamalaki ko ang aking natutunan at susundan sa aking pamumuno sa isang komunidad na matapat kong kakatawanin. At lulutasin ang mga pangunahing hamon ng aking masasakupan. Salamat sa suporta ng aking mga guro at pamilya, dumalo ako sa Harvard University kung saan nag-aral ako ng pamahalaan at nagboluntaryo para sa maraming mga kampanya, kabilang ang tagumpay ni Pangulong Obama ng taong 2008.

Dahil sa tawag ng pampublikong serbisyo at makatulong sa aking kapwa, ako ay naging guro sa pampublikong paaralan sa ikalimang grado sa isang low-income sa Las Vegas, Nevada. Doon ko na natutunan na maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral dahil kadalasan ay dumarating sa paaralan na kulang sa sapat na pagkain o sustansiya mula sa di-matatag na kapaligiran at sa kaunting tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang mga karanasang ito ang nagturo sa akin na ang kumplikadong mga problema ay nangangailangan ng mga komprehensibong solusyon upang matiyak na ang komunidad at ang inyong mga anak ay magkaroon ng pagkakataong maabot ang kanilang potensyal at ninanais sa buhay. Mula sa aking mga kasamahan at mag-aaral na aking naging inspirasyon ,nagpasya akong pumasok sa Harvard Law School at ipagpatuloy ang aking hangarin sa sarili sa mas mataas na layunin ng pagbuo at pagtaas sa ating lipunan.

Noong 2014, sumapi ako sa international na law firm na O'Melveny & Myers sa Los Angeles kung saan nagtrabaho ako sa masalimuot na paglilitis at pagsisiyasat ng maraming kumpanya na kasapi sa Fortune 500 sa pangangalaga ng pangkalusugan, pharmaceutical, at automotive na pangkabuhayan. Ang mahigit sa kasiyahan kong natanggap ay ang pro bono na ipinagkaloob ng mga imigrante at ng mga taong nakaligtas sa karahasan sa kani-kanilang mga tahanan.

Noong 2016, lumipat ako sa Brooklyn at sumali sa Hillary para sa Amerika National Headquarters upang lumaban para sa isang epektibong pamahalaan. Ngunit sa kalaunan, ako ay nagpasyang bumalik sa California upang ipagpatuloy at ipaglaban ang halaga at pagtitiwala sa paglilingkod sa publiko at kapwa-tao dito sa aking kinamulatang lugar.

Sa mga nakaraang taon, sinimulan kong paglingkuran ang mga mamamayan sa San Diego City Attorney's Office, sa pag-uusig ng lahat ng uri ng krimen at pagbawi ng restitusyon para sa mga biktima ng krimen. At dahil dito ay naisip at nakita ko ang marahas na epekto ng krisis sa pabahay at kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa sa paglutas ng mga hamon ng buhay

Bilang isang homeowner sa Mission Valley sa Friars Road, mula sa kung saan ako nag-aral ng high school, kung saan ako lumaki, nanonood sa mga laro ng Padres at aktibong miyembro ng Parokya sa Mission.

Ang aming kampanya ay naglalayong lumaban sa kung ano ang pulitika at naglalayong gumawa ng batas sa kung ano ang dapat: isang proseso upang maglingkod sa lahat ng mga mamamayan na may katapatan, paglilingkod, at bukas-isip sa lahat ng bagay. Nagpapakumbaba kong hinihiling ang boto at boses ng bawat isa habang nagtutulungan tayo upang harapin ang mga pinakamalaking hamon ng buhay sa mga solusyon at estratehiya para sa ngayon at kinabukasan ng bawat tao.